Regaty UNITY LINE.

 

 

   XVI REGATY

         Świnoujście - Kołobrzeg - Świnoujście- 12 – 14 sierpnia 2016 roku

 

Szymon Kuczyński na jachcie „Atlantic Puffin” zwyciężył w XVI Regatach Unity Line w grupie ORC

W dniach 11-14 sierpnia 2016 roku na trasie Świnoujście – Kołobrzeg – Świnoujście odbyły się XVI Regaty Unity Line. Regaty te, z kilkunastoletnią tradycją, zgromadziły na starcie 68 jachtów z około 300 żeglarzami.

W poszczególnych grupach zwyciężyły jachty ze skipperami:

ORC

1. „Atlantic Puffin” z Szymonem Kuczyńskim

2. „Hadron” z Piotrem Parzy

3. „Hruby” z Robertem Rayskim

KWR I

1.       „Lisica” z Adamem Lisieckim

2.       „Asso” z Markiem Lewenstainem

3.       “O’Dana” z Januszem Frączkiem 

KWR II

1.       „Orson” z Andrzejem Sokołowskim

2.       „Lively” z Bronislawem Zimnickim

3.       „Polus” z Lechem Łuckim

Grupa Open Żeglarze Samotni

1.       „One” z Szymonem Kubaniem

2.       „Happines” z Pawłem Hapanowiczem

3.       „Exodus 3” ze Zbigniewem Andruszkiewiczem

Open I – jachty o długości powyżej 10,50 metra

1.       „Adrenasea” z Janem Kozarzewski

2.       „Sharki z Cezarym Wolskim

3.       „Dancing Queen” z Jerzym Matuszakiem

Open II jachty o długości 8,50 – 10,50 metra

1.„Trochus IV” z Edwardem Banaszakiem

2.”Delfini” z Eckhardem Kasel

3.” Fever” ze Sławomirem Turniakiem

Open III jachty o długości do 8,50 metra

1.„Polaris” z Eckhardem Manteufel

2.”Silver Wind” z Ryszardem Kasprzakiem

3. „Bimini” z Pawłem Bocherem

Open szalupy DZ

1.”8 Czortów” z Jarosławem Misiakiem

2.”Fanaberia” z Damianem Szkabarem

Błękitną Wstęgę XVI Regat Unity Line zdobył Jan Kozarzewski z jachtu „Adrenasea”,  on również otrzymał nagrody Prezydentów Kołobrzegu i Świnoujścia za pierwsze bezwzględnie miejsca na metach.

Pogoda była bardzo dynamiczna i zapewniła silne wrażenia zawodnikom. W pierwszym dniu wiał korzystny południowo-zachodni wiatr o sile 4 stopni w sali Beauforta, a w drugim początkowo wiatr o sile 5 stopni, później słabnący do 3 z zachodu, czyli cały czas halsówka.  Podczas regat towarzyszył nam statek szkolno – badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie :Nawigator XXI” pilnując bezpieczeństwa żeglarzy.

Kolejny sukces Szymona Kuczyńskiego to wynik jego wiedzy żeglarskiej, doświadczenia uzyskanego w rejsie dookoła świata samotnie i bez silnika oraz regatach i znakomita praca jego załogi. Szymon to wielka nadzieja polskiego żeglarstwa, ten młody wiekiem żeglarz ma w sobie ogromny potencjał kolejnych dokonań.

Nie zawiedli stali uczestnicy regat- Adam Lisiecki, Piotr Parzy, Robert Rayski, Marek Lewenstain, Janusz Frączek, Andrzej Sokołowski, Bronisław Zimnicki, Lech Łucki, Paweł Hapanowicz, Cezary Wolski, Jerzy Matuszak, Eckhard Manteufel, Ryszard Kasprzak, Paweł Bocher.  Ponownie w grupie żeglarzy samotnych wystartował Zbigniew Andruszkiewicz, żeglarz znany ze startów w Bałtyckich Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”, które w roku 1974 zainicjował i zorganizował ówczesny Kierownik Ośrodka Sportów Wodnych i Ratownictwa Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie Piotr Stelmarczyk wspólnie z żeglarzami Jacht Klubu Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Jacht Klubu AZS w Szczecinie oraz pracownikami Biura Konstrukcyjnego Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi w Szczecinie: Jerzym Siudym, Kazimierzem Jaworskim, Edwardem Hoffmanem i Czesławem Gogołkiewiczem. Te regaty to ciekawa historia do odrębnego artykułu, choćby z tego powodu, że nie miały żadnego budżetu. Zostały zorganizowane przez entuzjastów żeglarstwa dla entuzjastów żeglarstwa.

Ale w tegorocznej edycji Regat Unity Line także nie brakowało entuzjastów żeglarstwa. Wystartowały dwie szalupy DZ: „8 Czortów” z Jarosławem Misiakiem z Biskupieckiego Towarzystwa Żeglarskiego oraz „Fanaberia” z Damianem Szkabarem ze Stowarzyszenia Sportowego „Konstruktorzy” z Gliwic. Żegluga po morzu na otwartopokładowych szalupach to duża umiejętność i jeszcze silniejsze  wrażenia, szczególnie jak wieje przeciwny wiatr 5 stopni w skali Beauforta a fala ma około 1 metra wysokości. Ale nasi dzielni żeglarze z „długich łodzi Wikingów” już zapowiadają start w XVII Regatach Unity Line.

Na starcie drugiego wyścigu na redzie Portu Kołobrzeg doszło do kolizji „Gemini 3” Romana Paszke z jachtem „Mescalero” Radosława Okińskiego. „Mescalero” odniósł poważne uszkodzenia, zniszczony został maszt i takielunek. Żeglarze nie odnieśli obrażeń.

Zapraszam na www.regaty-unityline.pl gdzie są umieszczone pełne wyniki oraz fotografie i filmy z regat.

Już teraz zgłosił się pierwszy żeglarz do XVII Regat Unity Line, samotnie Paweł Hapanowicz na jachcie „Happines”. Wcześniejsze zgłoszenia w tym roku bardzo pomogły w sprawnej organizacji regat i również w kolejnych latach będę o to  prosić żeglarzy.

XVII Regaty Unity Line planowane są na 10-13 sierpnia 2017 roku na trasie Świnoujście-Kołobrzeg-Dziwnów.

Piotr Stelmarczyk, Szczecin, 15.08.2016.

 

Cztery albumy zdjęć z XVI Regat Unity Line 2016 - fotografie Franciszka Długajczyka  >>>>

Zobacz relację filmową TV Świnoujście  z regat >>>

 

Wyniki XVI Regat Unity Line:

Lista startowa >>>

Wyniki końcowe KWR  >>>

Wyniki końcowe ORC CLUB  >>>

Wyniki końcowe OPEN  >>>

Wyścig I OCR CLUB   >>>

Wyścig II OCR CLUB   >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram XVI Regat Unity Line  12- 14 sierpnia 2016 r.

 

                                                    XVI REGATY

         Świnoujście - Kołobrzeg - Świnoujście- 12 – 14 sierpnia 2016 roku

                     Sędzia Główny Regat Izabella Kidacka, licencja 771, nr telefonu 781-514-121

                                            Zawiadomienie o regatach

1. Zapraszamy do udziału w XVI Regatach UNITY LINE w dniach od 12 do 14 sierpnia 2016 roku

    na akwenie Morza Bałtyckiego na trasie Świnoujście - Kołobrzeg – Świnoujście

    organizowanych przez: UNITY LINE Sp. z o.o. Szczecin, pl. Rodła 8 oraz Firmę Regaty Stelmarczyk.

2. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016 ISAF.

    Regaty przeznaczone są dla wszystkich jachtów balastowych.

    Obowiązywać będą przepisy klasowe: ORC, KWR, OPEN.

3. Reklama

    1. Obwiązuje Kodeks Reklamowania ISAF.

    2. Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane reklamy regat UNITY LINE były

        umieszczone na jachcie w czasie trwania imprezy tj. od momentu otrzymania do momentu

        opuszczenia portu Świnoujście po regatach, w następujący sposób:

          · Numer startowy jachtu wraz z reklamą, na obu burtach, od dziobu na 20% długości kadłuba,

          · Taśma z nazwą UNITY LINE głównego organizatora naklejona na burcie lub na nadbudówce.

      3. Organizator wymaga usunięcia reklam z innych imprez regatowych.

4. Prawa medialne

    Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.

5. Program Regat UNITY LINE

      11 sierpnia w czwartek 20: 00. Rozpoczęcie regat. Odprawa Kapitanów. Port Jachtowy Świnoujście

            12 sierpnia w piątek 07: 30 Odprawa kapitanów. Port Jachtowy Świnoujście

                      09: 00 / 09: 15 Start do I wyścigu Świnoujście - Kołobrzeg

            13 sierpnia w sobotę 07: 30 Odprawa kapitanów. Port Jachtowy Kołobrzeg

                      09: 00 /09: 15 Start do II wyścigu Kołobrzeg - Świnoujście

            14 sierpnia w niedzielę 09: 00 – 11: 00 Uroczystość zakończenia regat. Port Jachtowy   Świnoujście

6. Klasy regatowe:

    1. ORC CLUB

    2. KWR: I, II

    3. OPEN: ZAŁOGI, SAMOTNICY

    Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji

    dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat UNITY LINE oraz jachty towarzyszące nie klasyfikowane.

7. Klasyfikacja

    1. Klasy regatowe zostaną utworzone po zgłoszeniu się minimum pięciu jachtów w klasie.

    2. Wstępny podział na klasy nastąpi 30 lipca po zamknięciu listy zgłoszeń w pierwszym trybie.

    3. Jacht może zgłaszać swój udział tylko w jednej klasyfikacji.

    4. Planowane jest rozegranie dwóch wyścigów.

    5. Regaty będą uznane za zakończone po rozegraniu jednego wyścigu.

    6. Trasy wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.

8. Akwen regat. W Instrukcji Żeglugi zdefiniowane będzie położenie Akwenu Regatowego.

9. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie od 1 LIPCA 2016 roku na stronie www.regaty-unityline.pl

10. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej:     www.regaty-unityline.pl. oraz przesłanie go wraz z kopią dokumentów: wymaganego wpisowego, polisy ubezpieczeniowej i aktualnego świadectwa pomiarowego w jednym pliku PDF z nazwą jachtu do 30 lipca na adres: piotr.stelmarczyk@gmail.com.

11. Udział w regatach wymaga opłacenia wpisowego w wysokości: 60 PLN od jachtu oraz dodatkowo od każdego załoganta 40 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 50 PLN na rachunek bankowy: Regaty Stelmarczyk w Banku Zachodnim WBK VIII O/ Szczecin nr konta 30 1090 2268 0000 0001 1385 6875. Postój jachtów w Porcie Jachtowym w Świnoujściu i Kołobrzegu podczas regat będzie bezpłatny.

Uwaga ! Zamkniecie listy zgłoszeń 30 lipca po tym terminie Organizator może zadecydować o przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu. W takim przypadku wpisowe wynosić będzie 120 PLN od jachtu oraz od każdego załoganta 80 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 100 PLN.

W regatach jachty ze świadectwem ORC i KWR mogą być klasyfikowane tylko w jednej klasie, wyklucza się uczestnictwo tych jachtów w klasie OPEN. W regatach dopuszcza się uczestnictwo jachtu, tylko w jednym z dwóch wyścigów, jedynie w grupie jachtów towarzyszących, które nie będą klasyfikowane.

12. Kontrola i pomiary

    1. Organizator zobowiązuje uczestników do posiadania aktualnych świadectwa ORC International

        lub ORC Club, zgodne z przepisem 78.1.

    2. Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po udostępnieniu        ostatecznych świadectw i wywieszeniu list startowych.

    3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nieprzyjęciem rejestracji jachtu, zgodnie z przepisem 76 lub dyskwalifikacją, zgodne z przepisem 78.2.

    4. Jachty powinny być dostępne do inspekcji pomiarowej w Porcie w Świnoujściu 11 sierpnia od godziny 20: 00,   zgodne z przepisem 78.3. Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami klasowymi będą przeprowadzane w   dowolnym momencie podczas regat.

13. Komunikacja. Organizator wprowadza w czasie wyścigów obowiązek nasłuchu na kanale 77 UKF.

14. Nagrody: I, II, III miejsce – Medal Regat UNITY LINE

    Nagroda dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat – Błękitna Wstęga UNITY LINE

    Dyplomy Regat UNITY LINE dla wszystkich jachtów uczestniczących w regatach.

15. Zastrzeżenie odpowiedzialności. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat UNITY LINE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te warunki, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.

16. Ubezpieczenie. Każdy jacht uczestniczący powinien posiadać wyposażenie wymagane w regatach stosownie do akwenu, na którym będą rozgrywane regaty oraz ubezpieczenie OC.

 

Zawiadomienie o regatach >>>

Instrukcja Żeglugi >>>

Zgłoszenie uczestnictwa w regatch  PDF    >>>

Zgłoszenie uczestnictwa w regatach DOC   >>>

                                                     

   

 

 

Partnerzy