Regaty UNITY LINE.

 

Międzynarodowe Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego

 

                XXXII Międzynarodowe Regaty o Puchar „Gryfa Pomorskiego

W roku 1958 zorganizowano pierwsze po wojnie regaty bałtyckie – Międzynarodowe Regaty o Puchar „Gryfa Pomorskiego”.  Patronat nad imprezą objął Przewodniczący Prezydium WRN w Szczecinie, który ufundował nagrodę główną – srebrny puchar dla kapitana, który pokonał trasę o długości 300 Mm. w najkrótszym czasie bezwzględnym. Autorem projektu był Przewodniczący Okręgu Szczecińskiego Kazimierz Haska, a wykonawcą firma Rytosztuka z Poznania. Organizatorem regat był Zarząd Okręgu Szczecińskiego PZŻ. Otwarcie regat nastąpiło w dniu 17.08.1958 r. o godzinie 18:00 GMT w Świnoujściu. Sygnałem otwarcia było podniesienie bandery państwowej na maszcie przy Nabrzeżu Władysława IV.

Trasa regat: Świnoujście – Falsterborev – Christianso – Świnoujście, ca. 300 Mm.

Start jachtów morskich do wyścigu 300 MM nastąpił w dniu 18.08.1958 r. o godzinie 10:00 GMT dla wszystkich klas jednocześnie.

Trasa regat dla jachtów przybrzeżnych Świnoujście – boja „8” – boja z flagą „D” na północ od mola w Międzyzdrojach – Świnoujście linia mety, długość trasy około 20 Mm.

Pierwszym zdobywca „Pucharu Gryfa” był kpt. Jerzy Kraszewski prowadzący jacht „Conrad” z SJKM Szczecin.

W roku 1959 w ramach „Gryfa Pomorskiego” rozegrano również Żeglarskie Mistrzostwa Okręgu Szczecińskiego w klasach: „Finn” – „H” – „Star” – „Słonka”.

Organizatorem mistrzostw był Jacht Klub AZS Szczecin, na zlecenie Zarządu Okręgu Szczecińskiego PZŻ.  Mistrzostwa Okręgu jachtów klasy „Finn” o kl. „H” odbyły się na Bałtyku przy Międzyzdrojach natomiast klasy „Star” i Kl. „Słonka” przy Międzyzdrojach.  Do roku 1973 równolegle z wyścigiem głównym, na Zatoce Pomorskiej odbywały się  regaty jachtów zatokowych i mieczowych. Trasa wyścigu, utrzymana do 1989 roku (z okresową zmianą kierunku),  prowadziła ze Świnoujścia z ominięciem od północy wyspy Bornholm, przy czym należało ominąć  prawą (lewą) burtą latarniowiec Falsterborev i wyspę Christianso z metą w główkach portu Świnoujście. Zaproszenia do udziału w Regatach Gryfa w początkowym okresie były rozsyłane do większości związków żeglarskich i klubów krajów nadbałtyckich, z których od 1959 r. do 1989 r. uczestniczyli żeglarze Polscy oraz z NRD, RFN, Węgier, Czechosłowacji, ZSRR.  Regaty Gryfa odbywały się każdego roku, uczestniczyło w nich ponad 300 jachtów.

Od roku 1960, to jest od czasu zorganizowania konkurencyjnych regat w ramach Tygodnia Zatoki Gdańskiej, regaty Gryfa Pomorskiego postanowiono rozgrywać w latach nieparzystych.  W 1965 roku włączono je do Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski. Taka sytuacja trwała do 1993 roku.  Do tradycji powrócono w 2001 roku w Świnoujściu, inicjując po długiej przerwie kolejną edycję Mistrzostw Polski.   Od roku 1999  puchar był dla zwycięskiego jachtu w grupie IMS.

W roku 2003 wprowadzono nowy bieg o Memoriał Marka Muzykiewicza, znanego w środowisku żeglarskim jako „Muzyk” – jeden z najbardziej utytułowanych polskich żeglarzy.

Wśród zwycięskich kapitanów są i tacy, którzy puchar zdobywali kilkakrotnie:

- Jerzy Kraszewski w 1958 i 1959 na s/y „Conrad” (SJKM LOK), 1969 i 1971 na s/y „Dar Szczecina” (MKS „Pogoń” Szczecin),

-  Tadeusz Siwiec w 1975, 1977. 1987, 1989 na s/y „Tornado” (JK MW „Kotwica”),

-  Jerzy Siudy w 1983 i  1985 na s/y „Cetus” (KS „Stal-Stocznia”).

Ostatnia edycja Regat o Puchar „Gryfa Pomorskiego” odbyła się w roku 2009.  Puchar zdobył Jerzy Chodkiewicz na jachcie „Mały Ptak” z AKM Gdańsk, który wszystkie wyścigi rozegrane w MŻMP ukończył w najkrótszym czasie przeliczonym. Regaty Gryfa Pomorskiego to znaczący i otwarty rozdział historii polskiego żeglarstwa. W roku 2013 wznowiono regaty, odbyła się XXXI edycja Międzynarodowych Regat o Puchar „Gryfa Pomorskiego” a nagrodę główną zdobył Marin Mrówczyński, kapitan jachtu „Antidotum”.  W roku 2014 kontynuujemy tradycję tej historycznej imprezy. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski wspólnie ze Związkiem Portów i Przystani Jachtowych Lokalną Organizacją Turystyczną Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, Klubem Żeglarzy Samotników oraz firmą żeglarską Bakista zorganizowali XXXII Międzynarodowe Regaty o Puchar „Gryfa Pomorskiego”. Odbyły się w dniach 3 – 4.07.2014 r., na trasie Darłowo – Świnoujście z okrążeniem duńskiej wyspy Christianso. Puchar „Gryfa Pomorskiego” otrzymał  kapitan jachtu, który przepłynął tę trasę jako pierwszy bezwzględnie.

W dniu 3 sierpnia w regatach wystartowały trzy jachty: „Bryza 33”z kpt. Jackiem Romanowskim, „Sharki” z kpt. Cezarym Wolskim i „Antidotum” z kpt.  Marcinem Mrówczyńskim. Wyścig z Darłowa do Świnoujścia z okrążeniem wyspy Christianso wygrała „Bryza 33” przed „Sharkim” i „Antidotum”.

Zakończenie regat odbyło się się w Porcie Jachtowym w Świnoujściu w dniu 4 lipca 2014 r.

Janusz Charkiewicz, Piotr Stelmarczyk, Klub Żeglarzy Samotników

Kilka zdjęć

 

                                 

XXXII MIĘDZYNARODOWE REGATY O PUCHAR GRYFA POMORSKIEGO

Darłowo – okrążenie Christianso- Świnoujście

03 lipiec – 05  lipiec 2014 roku

 

ZAWIADOMIENIE

1. Organizator.

Organizatorem regat jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski oraz

 Związek Portów i Przystani Jachtowych, Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i „Horyzont” Sp. z o.o.

Adres Organizatora – Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19, pok. 102, tel.91 434 76 48 email biuro@zozz.com,pl

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Piotrem Stelmarczykiem, tel 887166316, email    piotr.stelmarczyk@gmail.com

2. Przepisy

Regaty przeprowadzone będą zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych     Żeglarstwa 2013-2016.

3. Uczestnictwo

W regatach uczestniczyć mogą jachty  posiadające świadectwo pomiarowe KWR lub ORC

oraz nie posiadające świadectw pomiarowych i spełniające warunki wymagane do żeglugi na tym akwenie.

4. Grupy  jachtów.

 Wyścig ten jest otwarty dla wszystkich jachtów jednokadłubowych

5. Zgłoszenia

 Zgłoszenia do wszystkich wyścigów regat na formularzu dostępnym w biurze Organizatora  oraz na www.marinas.pl i www.regatyunityline.strefa.pl prosimy składać lub przesyłać do dnia 26.06.2014 godz.15.00 na adres ZOZŻ podany w pkt. 1  oraz na adres piotr.stelmarczyk@gmail.com.

Jacht zgłaszający się do regat powinien posiadać wyposażenie i ubezpieczenie wymagane w regatach morskich, stosownie do akwenu rozgrywanych regat.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane także w Świnoujściu w dniu 28.06.2014 r. do godz. 08.00.

     Do zgłoszenia  należy dołączyć:  

·        Kopię polisy ubezpieczenia ważnego w XXXII MIĘDZYNARODOWYCH REGATACH O PUCHAR GRYFA POMORSKIEGO

·        Dowód wpłaty wpisowego,

·        Kopię Świadectwa Pomiarowego. 

6. Program regat

03.07.2014 czwartek godz. 10.00 – start do wyścigu Darłowo – okrążenie Christianso- Świnoujście

05.07.2014 sobota godz. 18.00 - zakończenie regat, rozdanie nagród, teren Portu Jachtowego w Świnoujściu.

Trasy wyścigów opisane zostaną szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.

      Postoje w portach dla uczestników regat będą bezpłatne.

      W regatach nie ma wpisowego. 

7. Instrukcja Żeglugi

Dostępna będzie w biurze ZOZŻ w Szczecinie od 15.06.2014 r. oraz w dniu 28.06.2014 r. w Porcie Jachtowym OSiR w Świnoujściu a także na stronach internetowych      www.marinas.pl  www.regatyunityline.strefa.pl    

8. Punktacja

  W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z dodatkiem A4 PRŻ .

  W grupach jachtów z pomiarem KWR oraz ORC kolejność na mecie ustalona będzie po

   przeliczeniu czasu przebycia trasy.

 

9. Nagrody

W dniu 17.10.2013 r. Zarząd ZOZŻ podjął uchwałę o kontynuacji Międzynarodowych Regat o Puchar „Gryfa Pomorskiego” zgodnie z nazwą i zasadami ustalonymi w pierwszej edycji w roku 1958. Obecnie w roku 2014 będzie to XXXII edycja regat. Nagrodą główną jest wieczyście przechodni Puchar „Gryfa Pomorskiego” dla  kapitana jachtu, który w najkrótszym czasie  bezwzględnym pokona trasę Darłowo – Świnoujście, otrzymując na własność  miniaturkę pucharu. Po uroczystości zakończenia regat Puchar „Gryfa Pomorskiego” wraca do Muzeum Narodowego w Szczecinie na wystawę żeglarską.  

  Nagrody w grupach KWR i ORC  według komunikatu Organizatora

 

Zgłoszenie udziału

Zawiadomienie o XXXII Regatach Gryfa Pomorskiego

Instrukcja żeglugi

                                         Zapraszamy do udziału w regatach

 

 

Partnerzy