strona główna

 

 

Piotr Waszczenko   1969-2013   (patron Regat Unity Line od 2017 r.)

Szczecinianin, absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 2 „Pobożniaka” i Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku transport morski.

Przez prawie 10 lat pracował w Polskiej Żegludze Morskiej. Był kierownikiem działu polityki żeglugowej i przedsięwzięć kapitałowych. Prowadził analizy rynku i odpowiadał za koordynację pracy placówek zagranicznych Grupy PŻM. Od roku 2003 w Unity Line, najpierw jako Prezes Zarządu, a potem jako Dyrektor Zarządzający.

Włączał się w działalność stowarzyszeń wspomagających cele społeczne – Sekretarz Fundacji Pro Publico Mare, skarbnik Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Bardzo aktywnie uczestniczył w latach 2003-2012 w organizacji Regat Unity Line. Lubiany przez współpracowników i żeglarzy, sympatyczny i ciepły w życiu zawodowym i żeglarskim.  Nazwanie Regat Unity Line Jego imieniem to podziękowanie za Jego zasługi dla tych regat, które w dużym stopniu ukształtował.

 

Bezpiecznie i sympatycznie, czyli XVIII Regaty Unity Line

im. Piotra Waszczenko.

 

W dniach 4 – 5 sierpnia 2018 roku odbyły  się na Bałtyku w pobliżu Dziwnowa XVIII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko.  Wystartowało 55 jachtów z 202 żeglarzami. Pierwszego dnia zachodni wiatr o sile około 3 stopni Beauforta stworzył znakomite warunki do przeprowadzenia dwóch wyścigów. Natomiast drugiego dnia  wiatr 5-6 stopni w szkli Beauforta z silniejszymi szkwałami spowodował decyzję Komandora Regat Piotra Stelmarczyka o odwołaniu wyścigu. Widząc sytuację pogodową żeglarze w pełni się zgodzili z tą decyzją, gdyż zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo.

 

W poszczególnych grupach zwyciężyli:

Grupa z pomiarem ORC

I miejsce – „Trochus II” z kpt. Arturem Pomorskim

II miejsce -„Smoke” z kpt. Robertem Gwoździem

III miejsce – „Qualia”z kpt. Michałem Ławą

 

Grupa z pomiarem KWR I

I miejsce – „Asso” z kpt. Markiem Lewensteinem

II miejsce –„AQQ” z kpt. Michalem Glazą

III miejsce –„Lisica” z kpt. Adamem Lisieckim

 

Grupa z pomiarem KWR II

I miejsce – „Trzeci” z kpt. Krzysztofem Dąbrowskim

II miejsce –„Lively” z kpt. Bronisławem Zimnickim

III miejsce –„Nefertiti” z kpt. Aleksandrem Mikołajówem

 

Grupa bez pomiarów Open I

I miejsce – „Dancing Queen” z kpt. Jerzym Matuszakiem

II miejsce –„Baumstark” z kpt. Silvio Schaffnerem

III miejsce –„Ella Pie” z kpt. Detlefem Krause

 

Grupa bez pomiarów Open II

I miejsce – „Bigger Johnka” z kpt. Konradem Smoleniem

II miejsce –„Mescalero”z kpt. Radosławem Okińskim

III miejsce –„Aphrodite” z kpt. Norbertem Stockerem

 

Grupa bez pomiarów Open III

I miejsce – „Trochus 4” z kpt. Edwardem Banaszakiem

II miejsce –„Master 3 Raven it” z kpt. Aleksandrem Waszkiewiczem

III miejsce –„Fujimo 55” z kpt. Stanisławem Lenkiewiczem

 

Grupa żeglarzy samotnych

I miejsce – „ABC Caravela” z kpt. Tomaszem Odziobą

II miejsce –„Happiness”z kpt. Pawłem Hapanowiczem

III miejsce –„Incanto” z kpt. Pawłem Blachurą

 

Grupa oldtimerów

I miejsce – „Sharki”z kpt. Cezarym Wolskim

II miejsce –„Luxus” z kpt. Markiem Hermachem

III miejsce –„Nadir” z kpt. Maciejem Korkiem

 

W klasyfikacji „Błękitnej Wstęgi XVIII Regat Unity Line

im. Piotra Waszczenko bezwzględnie najszybszym okazał się „Bigger Johnka” z kpt. Konradem Smoleniem.

 

Tegoroczne regaty przeprowadzane w oparciu o Marinę Dziwnów dały możliwość zorganizowania w sobotę 4 sierpnia spotkania integracyjnego. Komandor Regat przeprowadził głosowanie, w którym okazało się, ze żeglarzom najbardziej odpowiada tegoroczna forma regat, czyli dwudniowe regaty o zdecydowanie sportowym charakterze, przy zachowaniu aktualnych grup.  Będzie to ważna wskazówka dla kolejnych edycji regat.  Spotkanie był bardzo udane, trwało około 6 godzin.

Na zakończeniu regat żeglarze otrzymali tradycyjne medale, statuetki i dyplomy oraz obrazy wykonane z fotografii z poprzednich regat. Załogi jachtów pierwszy raz startujący, których fotografii nie było, otrzymają obrazy po ich wykonaniu. Pamiątkowe obrazy zostały przyjęte bardzo dobrze i będzie to stała pamiątka z regat. Nagrody wręczali Zastępca Dyrektora Unity Line Paweł Wojdalski, Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóżwiak, kapitan promu „Polonia” Grzegorz Bordych i Kapitan Portu Dziwnów Edyta Miśkowiec-Trawniczek.

 

Żeglarze podziękowali organizatorom i sędziom regat regat:

- Burmistrzowi Dziwnowa Grzegorzowi Jóżwiakowi,

- sędziom: Ewie Mordas, Stefanowi Karpciw, Grzegorzowi Mączce i Mirosławowi Suchowskiemu ,

- Waldemarowi Skuzie, organizatorowi regat w Niemczech i Danii,

- Jackowi Klimeckiemu, organizatorowi regat w Dziwnowie, również wielu innych tam się odbywających,

- Zbyszkowi Jeszka, sternikowi motorówek, ratownikowi wodnemu i medycznemu,

- Mirosławowi Stachowiakowi, kapitanowi statku Komisji Sędziowskiej „Kontroler 17”,

- Kapitanowi Portu Dziwnów Edycie Miśkowiec-Trawniczek,

- Maciejowi Atrasowi, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie,

- Monice Bieleckiej – Suda, Dyrektorowi Zarządu Portu Dziwnów,

- kpt.ż.w. Henrykowi Górzańskiemu, kapitanowi statku szkolno - badawczego Akademii Morskiej w Szczecinie „Nawigator XXI”,

- fotografowi regat Franciszkowi Długajczykowi,

- fotografowi regat Jackowi Soroka,

- Akademii Morskiej w Szczecinie,

- Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.

Ostatnim elementem kończącym XVIII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko było zaproszenie przez Zastępcę Dyrektora  Unity Line i Komandora Regat Piotra Stelmarczyka na XIX Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko uczestników tegorocznych regat. 

 

Piotr Stelmarczyk. 06.08.2018.

 

 

Wyniki końcowe XVIII Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko

 

Klasyfikacja końcowa  >>>            

Klasyfikacja KWR   >>>              

Klasyfikacja Oldtimery  >>>       

Klasyfikacja   OPEN 1    >>>       

Klasyfikacja   OPEN 2  >>>         

Klasyfikacja  OPEN 3  >>>          

Klasyfikacja  ORC  >>>               

Klasyfikacja  Samotni  >>>         

 

 

Fotografie z 18  Regat Unity Line   >>>

 

 

 

 

Lista startowa XVIII Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko na dzień 01.08.2018 r. >> 

 

Aktualne ostrzeżenia nawigacyjne dotyczące Portu Dziwnów oraz pomiary głębokości na torze podejściowym i w Porcie Dziwnów >>>

Ostrzeżenia nawigacyjne

Pomiary głębokości na podejściu do portu       

          

    

  

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

1. Zapraszamy do udziału w XVIII Regatach UNITY LINE im. Piotra Waszczenko w dniach od 4 do 5 sierpnia 2018 roku na akwenie Morza 

    Bałtyckiego na trasach w pobliżu Dziwnowa organizowanych przez: UNITY LINE LIMITED SP. Z 0.0. ODZIAŁ W POLSCE, Szczecin, pl. Rodła 8,

    Miasto i Gminę Dziwnów, Jacht Klub Morski „Joseph Conrad” w Kołobrzegu oraz Firmę Regaty Stelmarczyk.

2. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2017-2020. Regaty przeznaczone są dla wszystkich

    jachtów balastowych. Obowiązywać będą przepisy klasowe: ORC, KWR.

3. Numery burtowe i napisy UNITY LINE 

 1. Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane numery burtowe oraz folie z napisami UNITY LINE były umieszczone na jachcie   w czasie trwania imprezy tj. od momentu otrzymania do momentu opuszczenia portu Dziwnów po regatach, w następujący sposób: 

- Numer startowy jachtu na obu burtach, od dziobu na 20% długości kadłuba, 

- Folia reklamowa z nazwą UNITY LINE (głównego organizatora regat) naklejona na burcie lub na nadbudówce. 2. Organizator nie wymaga usunięcia napisów i reklam z innych imprez regatowych. 

4. Prawa medialne

Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.

5. Program Regat UNITY LINE

  3 sierpnia 2018 piątek godz. 17.00-20.00 – uzupełnianie zgłoszeń, wpłaty wpisowego, biuro regat Marina Dziwnów

  4 sierpnia 2018 sobota godz. 08.00 – Rozpoczęcie regat. Odprawa Kapitanów. Marina Dziwnów

  4 sierpnia 2018 sobota godz. 10.00 – Start do I wyścigu – wyścig długi 

  5 sierpnia 2018 niedziela godz. 09.00 – Start do II i III wyścigu – wyścigi krótkie

  5 sierpnia 2018 niedziela od godz.18.00 – Uroczystość zakończenia regat. Przystań Sezonowa Dziwnów 

6. Grupy regatowe:

    1. ORC CDL do 8

    2. ORC CDL powyżej 8

    3. KWR: I, KWR=> 1,2300

    4. KWR II, KWR < 1,2300

    5. OPEN I, jachty długości powyżej 12 metrów długości

 

    6. OPEN II, jachty długości 10,00 - 12,00 metrów długości

    7. OPEN III, jachty długości 9,00 - 9,99 metrów długości

    8. OPEN IV, jachty długości poniżej 9 metrów długości

    9. OPEN V, ŻEGLARZE SAMOTNI

   10. OPEN VI, Oldtimery zbudowane przed 31.12.1978 r o długości < 11,00 m,

   11. OPEN VI, Oldtimery zbudowane przed 31.12.1978 r o długości =>11,00 m

   12. ZAŁOGI DWUOSOBOWE ORC DOUBLEHANDED

   13. ZAŁOGI DWUOSOBOWE OPEN DOUBLEHANDED

Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat UNITY LINE oraz jachty towarzyszące nie klasyfikowane. Tylko w tej klasyfikacji mogą startować jachty dla których stosunek podstawowej powierzchni ożaglowania (żagiel przedni, grot, bezan) do masy jachtu osiąga wartości większe niż 33 m2 /1T. 

Minimum jachtów w grupie – trzy. Grupy mogą ulec zmianom uwzględniającym faktyczne zgłoszenia.

7. Klasyfikacja

1. Podział na klasy nastąpi 3 sierpnia po zamknięciu w dniu 1 sierpnia listy zgłoszeń w drugim terminie.

2. Jacht może zgłaszać swój udział tylko w jednej klasie.

3. Planowane jest rozegranie trzech wyścigów.

4. Regaty będą uznane za zakończone po rozegraniu jednego wyścigu. 5. Trasy

    wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi. 

8. Akwen regat. W Instrukcji Żeglugi zdefiniowane będzie położenie Akwenu Regatowego. 

9. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie po potwierdzeniu udziału jachtu w biurze regat oraz na stronie www.regaty-unityline.pl 

10. Zgłoszenia wraz z wpisowym prosimy dokonywać przez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej: www.regaty-unityline.pl oraz przesłanie go wraz z kopią dokumentów: wymaganego wpisowego, polisy ubezpieczeniowej OC i aktualnego świadectwa pomiarowego z nazwą jachtu do1 lipca na adres: piotr.stelmarczyk@gmail.com. Żeglarzy, którzy chcą przekazać dokumenty listownie proszę o kontakt tel. 887 166 316. Jachty bez ubezpieczenia OC nie będą przyjmowane, a wpisowe będzie zwracane. Wymagana polisa OC na co najmniej 1.500.000 euro.

Zalecane posiadanie ubezpieczenia Casco, od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW oraz Ubezpieczenie OC Skippera, które chroni osobę ubezpieczoną przed szkodami poniesionymi w trakcie korzystania z obcych jachtów. Zgłoszenia mogą być bez składu załogi i danych ubezpieczenia OC, dane te winny być uzupełnione do dnia 01.08.2018. Wpisowe jachtów, które faktycznie nie wystartowały podlega zwrotowi.

11. Udział

Udział w regatach wymaga opłacenia wpisowego w wysokości: 60 PLN od jachtu oraz dodatkowo od każdego żeglarza 40 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 50 PLN na rachunek bankowy: Piotr Stelmarczyk w Banku Zachodnim WBK VIII O/ Szczecin nr konta 30 1090 2268 0000 00011385 6875. Postój jachtów w Porcie Jachtowym w Dziwnowie podczas regat będzie bezpłatny.

Uwaga ! Zamkniecie listy zgłoszeń 1 lipca 2018. Po tym terminie Organizator może zadecydować o przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu. W takim przypadku wpisowe wynosić będzie 120 PLN od jachtu oraz od każdego załoganta 80 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 100 PLN. Nie będą przyjmowane zgłoszenia po 01.08.2018. W dniu 03.08.2018 opublikowane zostaną listy startowe w poszczególnych grupach. Jachty zgłoszone po 01.08.2018 mogą startować tylko jako jachty towarzyszące, nie klasyfikowane.

12. Kontrola i pomiary

  1. Organizator zobowiązuje uczestników do posiadania aktualnych świadectwa ORC International   

      lub ORC Club, zgodne z przepisem 78.1.

 2. Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po

     udostępnieniu ostatecznych   świadectw i wywieszeniu list startowych.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nie przyjęciem rejestracji jachtu,

    zgodnie z przepisem 76 lub dyskwalifikacją, zgodne z przepisem 78.2.

 4. Jachty powinny być dostępne do inspekcji pomiarowej w Porcie w Dziwnowie od 4.08.2018 od

     godziny 08:00, zgodne z przepisem 78.3. 

    Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami klasowymi będą przeprowadzane w

    dowolnym momencie podczas regat.

13. Komunikacja. Organizator wprowadza w czasie wyścigów obowiązek nasłuchu na kanale 77 UKF.

14. Nagrody: I, II, III miejsce w poszczególnych grupach – Medal Regat UNITY LINE im. Piotra

      Waszczenko.

Nagroda dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat – Błękitna Wstęga UNITY LINE im Piotra Waszczenko. Dyplomy Regat UNITY LINE im. Piotra Waszczenko dla jachtów, które zajęły 1, 2, 3 miejsca w grupach.

Inne nagrody – w komunikatach Organizatora. 

15. Zastrzeżenie odpowiedzialności. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i

      własną odpowiedzialność. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z  

      organizowaniem regat UNITY LINE im. Piotra Waszczenko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

      straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie

      jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża

      zgodę na te warunki, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.

16. Każdy jacht uczestniczący musi posiadać wyposażenie wymagane w regatach stosownie do akwenu, na którym będą rozgrywane regaty oraz ubezpieczenie OC.

 

 Komandor Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko

 Piotr Stelmarczyk

 

 

 

 

   

 

Komunikat nr 1  o zmianach w zawiadomieniu XVIII Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko

 

5. 

4 sierpnia godz.18.00 Impreza integracyjna z poczęstunkiem gastronomicznym oraz występem zespołu muzycznego w Marinie Dziwnów

5 sierpnia godz.16.00 zakończenie regat Marina Dziwnów

 

16.

Wyniki regat będą zaliczane do klasyfikacji:

Pucharu Bałtyku Południowego

Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski

Klasyfikacji ORC za sezon 2018 ZOZŻ

 

Komunikat nr 2 XVIII Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko oraz wykaz jachtów z kapitanami

 

Komunikat nr 2 >>> 

Lista jachtów  >>>    

Instrukcja XVIII Unity Line >>> 

Trasy Regat Unity Line  >>> 

 

Witam (21 lipca 2018 r.)

Podczas XVIII Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko w dniu 4 sierpnia, sobota, o godz. 18.00 w Marinie Dziwnów odbędzie się impreza integracyjna z poczęstunkiem gastronomicznym i występem zespołu muzycznego. Podczas tego wieczoru odbędzie się także konkurs z nagrodami na temat Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko. Wiedza potrzebna do odpowiedzi na pytania w całości znajduje się na stronie regat www.regaty-unityline.pl  Zainteresowanych żeglarzy zapraszam do lektury wyników oraz opisów regat i artykułów prasowych.

Zakończenie w dniu 5 sierpnia o godz.16.00 w Marinie Dziwnów. Zakończenie będzie bez części gastronomicznej, którą przenieśliśmy na 4 sierpnia na imprezę integracyjną.  Postaramy się aby było krótkie i konkretne, aby umożliwić możliwie szybki powrót. Przygotowujemy pamiątkowe nagrody z regat dla wszystkich jachtów.

Bieżące informacje na www.regaty-unityline.pl oraz w mailach.

Przesyłam pozdrowienia. Piotr Stelmarczyk Komandor XVIII Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko  tel. 887166316

 

 

 

 

 

XVIII   REGATY  UNITY LINE

INTEGRACJA POLSKO - NIEMIECKA

Dziwnow –Baltyk

03-05.08.2018

 

             Polnisch-Deutsche Integration

AUSSCHREIBUNG

 

Einführung

Die Unity Line  GmbH,Gemeinde Dziwnow ,Yachtclub „ Joseph Conrad“ und Regaty Stelmarczyk laden alle Segler sehr herzlich zur

                  XVIII. Unity Line-Regatta

                   vom 03.08.2018 bis 05.08.2018

ein

 

Die Veranstaltung findet auf den bekannten Gewässern vor  Dziwnow  statt.

 

1. Veranstalter/Organisation

    Regattaveranstalter ist:

    Unity Line Limited GmbH

    Gemeinde Dziwnow

    YC “Joseph Conrad” aus Kolobrzeg

     Firma „Regaty Stelmarczyk“ 

2. Regattaregelungen

     Die Regatta wird nach den World Sailing 2017-2020-Regeln         durchgeführt.Die Regatta ist für alle Ballastboote  vorgesehen.

Es gelten die Vorschriften der ORC und KWR-Klasse.

 

3.Startnummer und Unity Line-Schriften

 

   Der Veranstalter verlangt von allen Segelbooten die erhaltenen Startnummer und Unity Line-Schriften wehrend der Regatta am Rumpf anzubringen.

    Der Veranstalter verlangt nicht das Entfernen der Werbung vorherigen Regatten.

 

4.Medialrechte.

    Alle Regattateilnehmer und deren Gäste geben dem Veranstalter das Recht auf Fotographieren der Personen und Segelbooten wehrend der Regatta sowie Veröffentlichung deren.

 

5.Programm der Unity Line Regatta.

 

 03.08.2018 Freitag 17.00-20.00 Uhr Anmeldung in Marina Dziwnow

 

  04.08.2018 Samstag 8.00Uhr Regattaeröffnung,Steuermannbesprechung

 

  04.08.2018 Samstag 10.00 Uhr Start zu I Wettfahrt /lange Strecke

   04.08.2018  ab 18.00 Uhr Integrationstreffen mit Essen und Musik

                        Freilichtbühne Dziwnow.

 

  05.08.2018 Sonntag 09.00 Uhr Start zu 2+3 Wettfahrt/kurze Strecken

 

  05.08.2018 Sonntag  16.00 Uhr Abschlusszeremonie Freilichtbühne                           Dziwnow.

 

 

6. Regattateilnahme

 

    An der Regatta können folgende Segelboote teilnehmen:

     mit  ORC-, KWR-Messbrief und ohne Segelbootklassifikation.

 

 7.Bootsgruppen.

    Segelboote werden in folgenden Gruppen eingeteilt:

     1.ORC CDL bis 8

 

      2.ORC CDL > 8

 

      3 KWR 1KWR >1,2300

 

       4.KWR II KWR<1,2300

 

     -Segelboote ohne Klassifikation

           5.OPEN I  Segelboote mit der Länge > 12.00 m

           6.OPEN IISegelboote mit der Länge 10.00-12,00 m

           7.OPEN III Segelboote mit der Länge 9,00 – 9,99 m

             8.OPEN IV Segelboote mit der Länge <9.00 m

             9.OPEN V Gruppe Einhandsegler

.          10. OPEN VI Oldtimer-Segelboote (Baujahr vor 31.12.1978) <11.00m  

            11.OPEN VII Oldtimer >11.00m

            12.ORC DOUBLEHANDED

             13.OPEN DOUBLEHANDED

Außer o.g.Gruppen können Segelboote in der Wertung absolut schnellste Boot der Unity Line Regatta starten.

 

 - Voraussetzung ist, dass die Gruppe mindestens 3 Boote beinhaltet.

 

 8. Teilnahmeanmeldung

     Das Anmeldeformular kann im Veranstalterbüro sowie im Internet unter

     www.regaty-unityline.pl  angefordert werden. Der Meldeschluss auf dem elektronischen(piotr.stelmarczyk@gmail.com )  oder

     postalischem Weg ist der 01.07.2018.

Die Anmeldung wird nach dem 01.08.2018 nicht mehr entgegengenommen. 

                                

     Der Anmeldung muss beigefügt werden:

       - Bootshaftpflichtversicherungspolice - Kopie

       - Einzahlungsbestätigung Regattagebühr

       - Messzertifikat – Kopie

 

     Die Regattateilnahmegebühr beträgt 60 Zl pro Boot plus 40 Zl pro Crew-Mitglied.Für die Einhandseglern beträgt die Teilnahmegebühr   nur 50 Zl.

     Die Beträge sollen auf folgendes Veranstalter-Konto überwiesen werden :Piotr Stelmarczyk  /Bank Zachodni WBK VIII O/Szczecin Nr Konta:30109022680000000113856875.

Es fallen keine Hafengebühren in Dziwnow.

Segelboote ohne Versicherungspolice werden nicht angenommen.

 

9.Startgruppeneinteilung

  1. Stargruppeneinteilung findet am.03.08.18 statt(nach Anmeldungstopp am 01.08.2018)

  2.Ein Segelboot darf nur in einer Gruppe starten.

 

   3.Vorgesehen sind 3 Wettfahrten.

 

   4.Die Regatta wird als stattgefund

en bewertet wenn mindestens eine Wettfahrt erfolgt.

 

     5.Die Wettfahrtstrecken werden in Segelanweisung beschrieben.

   10.Segelanweisung          

         Die Segelanweisung ist in Regattabüro erhältlich, sowie unter

       www.regaty-unityline.pl

 

     11.Kontrolling und Messungen

       1.Der Veranstalter verpflichtet jeden Teilnehmer der ORC-Gruppen zu aktuellen Messbrief.

        2.Die Proteste betreffends der Messung werden nur bis zu 2 Stunden

            Nach Startlistenbekanntgabe berücksichtigt.

        3.Der Veranstalter haftet nicht für Regressforderungen in

           Zusamehang mit der Startabsage.

        4.Alle Segelboote sind der Prüfkommission in Dziwnow

            Ab dem 04.08.2018 zugängig  

     

12.Kommunikation

     Der Veranstalter verpflichtet alle Startboote zu UKF 77 abhören.

 

 13. Haftung

 

Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr und Verantwortung an dieser Regatta teil. Eine Haftung der Wettfahrtleitung für Personen und Sachschäden wird ausgeschlossen.

 

14. Preise

    

1.     Platz: Unity Line- Medaille, Diplom

     2. Platz:  Unity Line-Medaille, Diplom

     3. Platz:  Diplom , Medaille

 

 Andere Preise, die durch den Veranstalter und Sponsoren verliehen werden, werden separat angekündigt.

 

 15. Abschlußzeremonie

    Die Abschlusszeremonie mit Preisverleihung findet am 05.08.2018

Um 16.00 Uhr  in der Freilichtbühne Dziwnow statt.

 Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer an der XVIII Unity Line-Regatta!

 XVIII Regaty Unity Line

 

Piotr Stelmarczyk

Gründer und Veranstallter der Unity Line-Regatta

E-Mail:pstelmarczyk@gmail.com  Tel.:0048887166316

http://www.regaty-unityline.pl        

 

 

 

Zapraszam na XVIII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko

 

XVIII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko odbędą się w dniach 4-5 sierpnia 2018 roku na wodach Bałtyku w pobliżu Dziwnowa.  Będą to wyścigi: długi i dwa krótkie.  Szczegółową instrukcję żeglugi opracuje Sędzia Główny Tomasz Sawukinas i ogłosi bezpośrednio przed regatami.

Dziwnów to miejsce bardzo przyjazne żeglarstwu, zawsze możemy liczyć na pomoc i udział Burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka i jego współpracowników. Ostatnie lata to cykl międzynarodowych regat głównie w klasach Laser i Optymist, również w tym roku kalendarz imprez sportowych w Dziwnowie obejmuje Puchar Europy w Laserach w dniach 11-12 sierpnia, a w dniach 16-18 sierpnia tradycyjny XVII Festiwal Gwiazd Sportu.

Jako autor i organizator Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko zawsze chciałem, aby były dostępne dla jak największej grupy żeglarzy z Polski i innych krajów  nadbałtyckich. Dlatego też w regatach jest duża ilość grup: z pomiarem ORC, z pomiarem KWR, bez pomiarów, żeglarze samotni, oldtimery, a od tego roku również załogi dwuosobowe.

W  poprzednich dwóch edycjach regat przeważały silne wiatry i to zdecydowanie ograniczało ilość startujących jachtów, szczególnie tych mniejszych, do 10 metrów długości.  A tych jachtów jest dużo, slip w Dziwnowie pozwala na slipowanie jachtów przywiezionych na przyczepach.  I warto z tego korzystać.

Organizacja regat w rejonie Dziwnowa pozwala na zmiany uwzględniające aktualną pogodę, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo regat. Nad bezpieczeństwem regat będzie czuwała załoga statku szkolno – badawczego Akademii Morskiej w Szczecinie „Nawigator XXI”, obecnego w regatach od ich początku w roku 2001.

Regaty będzie fotografował Franciszek Długajczyk, Jego i innych fotografów prace można obejrzeć na www.regaty-unityline.pl

Od tego roku będzie obowiązek posiadania polisy OC z kwotą ubezpieczenia minimum 1.500.000 euro. Wymóg OC na taka kwotę wynika z faktu, iż wielu żeglarzy ma polisy na kilka lub kilkanaście tysięcy, kwoty zdecydowanie za niskie w przypadku faktycznych szkód w mieniu i zdrowiu.  Osobiście polecam ubezpieczenia w Pantaenius  Ubezpieczenia Jachtów, gdzie żeglarz z naszych regat Szymon Kubanek z jachtu „One” za polisę OC na kwotę 6.000.000 euro zapłacił za cały rok 57,89 euro.  Wysoka kwota ubezpieczenia nie oznacza wysokiej składki, warto popytać w firmach ubezpieczeniowych, a szczególnie tych specjalizujących się w żeglarstwie. Natomiast wysoka kwota ubezpieczenia zapewnia pokrycie roszczeń,  trzeba brać pod uwagę że najdroższy jacht w naszych regatach kosztował 4 miliony euro, a szkody na zdrowiu powodują największe roszczenia.

Rozpoczęcie regat  w dniu 4 sierpnia o godz. 08.00 odbędzie się w Marinie Dziwnów przed mostem, a zakończenie 5 sierpnia o godz. 18.00 na Przystani Sezonowej za mostem zwodzonym. Postój jachtów będzie możliwy przed i za mostem i będzie bezpłatny.

 

Komandor Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko  

Piotr Stelmarczyk, Szczecin, 10.01.2018.

 

 

 

 


 

 

Partnerzy

                                                                           

 

 

partnerzy